SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Lediga tjänster

 

Siun har för närvarande inga lediga tjänster.

 

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214